ყურანის განმარტება

1. სურა ფათიჰა

2. სურა ბაყარა

3. სურა ალ-ი იმრან

4. სურა ნისა

5. სურა მაიდა

6. სურა ან'ამ

7. სურა ა'რაფ

8. სურა ანფალ

9. სურა თაუბა

10. სურა იუნუს

11. სურა ჰუდ

12. სურა იუსუფ

13. სურა რა'დ

14. სურა იბრაჰიმ

15. სურა ჰიჯრ

16. სურა ნაჰლ

17. სურა ისრა

18. სურა ქაჰფ

19. სურა მარიამ

20. ტაჰა

21. სურა ენბია

22. სურა ჰაჯ

23. სურა მუ'მინუუნ

24. სურა ნურ

25. სურა ფურყან

26. სურა შუ'არა

27. სურა ნემლ

28. სურა ყასას

29. სურა ალ-ანქაბუუთ

30. სურა რუუმ

31. სურა ლუყმაან

32. სურა საჯდა

33. სურა აჰზაბ

34. სურა სებე

35. სურა ფატირ

36. სურა იასინ

37. სურა საფფათ

38. სურა სად

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107. სურა მაა'უუნ

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.