25 March 2020

ნაწილი 2.7: ჰუჯჯათი (არგუმენტი), რომელიც პიროვნებას პასუხისმგებლობას აკისრებს

სხვა ჯგუფის შეხედულება კი, შემდეგნაირია: „ის ფაქტი, რომ ყოველი ქმნილება ისლამის რელიგიაზე იბადება, ნიშნავს იმას, რომ ეს მათთვის ჰუჯჯათია. ყოველივე ამის მიუხედავად, შირქს თუ შეასრულებენ, მათთვის საპატიო მიზეზი არაფერი იქნება. პიროვნებასთან შუამავალი (და მისი მოწოდება) მიღწეული რომც არ იყოს, ის შირქს თუ ჩაიდენს, მაშინ მისი უცოდინრობა გამართლებული არ იქნება.“
საჭიროა ვიცოდეთ ის, რომ ალიმების უმეტესობა ეთანხმება იმ აზრს, რომ სურა ა’რაფში მოცემული მისაყი და ფითრათი ერთიდაიგივეა. იბნუ’ლ-ყაიიმი ამბობს: „წინა და ახალი სწავლულებიდან რამოდენიმემ ამგვარად თქვა. სურა ა’რაფში მოცემულ აიათს ყველაზე უკეთ ალლაჰის შუამავლის შემდეგი სიტყვები განმარტავს: ‘ყოველი დაბადებული ისლამის რელიგიაზე იბადება. შემდეგ კი, დედ-მამა მას ქრისტიანად და ებრაელად აქცევს.’ ალლაჰის მიერ ადამიანებში ჩადებული ფითრათი და აღებული მისაყი საკუთარი თავების დამოწმებისთვისაა.“[1]
არასწორია იმის თქმა, რომ მხოლოდ მისაყი და ფითრათი ადამიანებისთვის ჰუჯჯათად საკმარისია. ამის არგუმენტები შემდეგია:
1.       16/78. და ალლაჰმა გამოგიყვანათ თქვენი დედების მუცლებიდან, როცა არაფერს უწყოდით; და გიბოძათ თქვენ ყურთასმენა, და თვალთახედვა და შემეცნების უნარი, ამრიგად, ეგების მადლიერნი იყოთ თქვენ!
იბნუ’ლ-ყაიიმი (რაჰიმაჰულლაჰ) გადმოგვცემს, რომ მუჰამმედ იბნ ნასრ ალ-მარვაზის როდესაც განუცხადეს, რომ მისაყი ჰუჯჯათი იყო, მან სურა ნაჰლის ეს აიათი მოუყვანა არგუმენტად. მუჰამმედ იბნ ნასრი ამბობს: „...ალლაჰი ბრძანებს: ‘და ალლაჰმა გამოგიყვანათ თქვენი დედების მუცლებიდან, როცა არაფერს უწყოდით.’ ისინი კი ამბობენ, რომ ადამიანი ალლაჰს იცნობს, ვინაიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა იცოდეს ადამიანმა ეს არის... ‘და ალლაჰმა გამოგიყვანათ თქვენი დედების მუცლებიდან, როცა არაფერს უწყოდით.’ - ალლაჰის ამ სიტყვების მიუხედავად, ვინმე თუ ისევ აცხადებს, რომ ადამიანმა ეს საკითხი (ალლაჰის ცნობა) დაბადებიდანვე იცის, მაშინ ნუთუ არის ისეთი ვინმე, ვინც ამ სიტყვების მთქმელზე მეტად ეწინააღმდეგება ალლაჰის წიგნს? ამგვარი პიროვნება წიგნის უცოდინარია და სამყაროთა ღმერთის წინააღმდეგ ჯიუტობს.“[2]
2.       „42/52. და სწორედ ამგვარად ზეშთაგაგონეთ შენ სული ჩვენი ბრძანებისგან. არ იცოდი შენ რა არის წიგნი და არც რწმენა. მაგრამ ჩვენ დავადგინეთ იგი ნათელად. დავადგენთ მისით ჭეშმარიტ გზას, ვინებებთ ვისაც, რამეთუ, უეჭველად, შენ უწინამძღვრებ ჭეშმარიტი გზისკენ.“
ეს აიათი არგუმენტია იმისა, რომ ჩვენმა შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) იმანი რა იყო არც მისაყით და არც ფითრათით არ იცოდა. მან იმანის მნიშვნელობა გაიგო მაშინ, როდესაც ვაჰი მოევლინა, რაც თავისთავად ჰუჯჯათია.
3.       „4/165. და შუამავლები მახარობლებად და შემგონებლებად (გამოიგზავნა), შუამავლების (წარგზავნის) შემდგომ რომ არ ჰქონოდათ ადამიანებს მტკიცებულება (სათქმელი) ალლაჰის წინაშე. და ალლაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია.“
აიათი არგუმენტია იმისა, რომ ჰუჯჯათის შესრულება და საპატიო მიზეზის გაუქმება მხოლოდ შუამავლის გამოგზავნითაა შესაძლებელი. ასევე, სურა მულქში გადმოცემული დიალოგიც ამის არგუმენტია: „67/8. სადაცაა გასკდეს მძვინვარებისგან. ყოველჯერზე, როცა ყრიან მასში ჯგუფებს, ეკითხებიან მათ მისი მცველები: განა არ მოსულა თქვენთან შემგონებელი?
9. პასუხობენ: დიახ, მოგვევლინა შემგონებელი, მაგრამ ცრუდ შევრაცხეთ და ვუთხარით: ‘არ გარდმოუვლენია ალლაჰს არაფერი, თქვენ მხოლოდ დიდ გზააბნევაში ხართ’.“
შანქითი (რაჰიმაჰულლაჰ) ამბობს: „ყურანში ისეთი აიათი ბევრია, რომელიც აცხადებს, რომ შუამავლის მოპატიჟების გარეშე გარდაცვლილ ადამიანს ალლაჰი არ დასჯის. ეს კი მიუთითებს იმაზე, რომ ჭკუა/გონება და ფითრათი (ჰუჯჯათობისთვის) საკმარისი არ არის. ალლაჰის შემდეგი სიტყვები ამ თემას უფრო ნათელს ხდის: ‘და ჩვენ არ ვყოფილვართ დამსჯელნი (1) (არავისი), სანამ არ წარვგზავნიდით შუამავალს!’...“[3]
ზემოთ მოცემული ჰადისის „შენგან ამაზე გაცილებით ცოტა ვისურვე და სიტყვა მომეცი, რომ თანაზიარს არ გამიჩენდი. თუმცა, სახე იბრუნე და თანაზიარი გამიჩინე.’[4] საფუძველზე თუ ითქვა, რომ „მისაყისა და შუამავლების საშუალებით ჰუჯჯათის შესრულება როგორ გავაერთიანოთ?“, მაშინ შემდეგნაირად ვუპასუხებთ: „ეს ჰადისი შუამავლის საშუალებით ჰუჯჯათის შესრულებასაც შეიცავს, რაზეც არაერთი არგუმენტი მიანიშნებს. ჰადისის შინაარსი შემდეგნაირია: „(ალლაჰმა უთხრა ადამიანს:) შენგან მისაყი ავიღე იმასთან დაკავშირებით, რომ თანაზიარს არ დამიდგენდი, თუმცა (ჩემს მიერ გამოგზავნილი) შუამავლების საშუალებით ჰუჯჯათის შესრულების შემდეგ, სახე იბრუნე და თანაზიარი გამიჩინე.“
აბდულაზიზ იბნ ბაზმაც ამ ჰადისის მოყვანის შემდეგ მსგავსი რამ თქვა: „ანუ (ალლაჰმა უთხრა ადამიანს): ‘შენგან ვისურვე, რომ შუამავლის მიერ მოტანილი შარიათის მიხედვით (გეცხოვრა და) ჩემზე თანაზიარი არ დაგედგინა.’ რაშიც მოიაზრება შუამავლების საშუალებით მხოლოდ ალლაჰზე თაყვანისცემის ბრძანება და მასზე თანაზიარის არ დადგენა. მიუხედავად ამისა, ქმნილებათა უმეტესობამ (დადებულ პირობას - მისაყს და შუამავლების მოწოდებას) ზურგი შეაქცია და ალლაჰს თანაზიარი დაუდგინა.“[5][6]
ის, ვინც შარიათული საკითხებითაა დაკავებული, კარგად უნდა იცოდეს არგუმენტების განმსაზღვრელი ზოგადი წესები. ფიყჰის მთლიანობაში კონკრეტული თემის განმსაზღვრელი ზოგადი ყაიდა სათაურდება, როგორც „ფიყჰის საფუძვლები“. ფიყჰის ნაწილებიდან ერთი ნაწილის განმსაზღვრელი წესები კი სათაურდებიან, როგორც „ფიყჰის წესები“. ამ საფუძვლებისა და წესების უგულებელყოფა ფატალურ შედეგებამდე მიგვიყვანს. მაგალითად, როგორც შემდეგ აიათშია მოცემული, ცოდვილი მორწმუნის დასჯა ალლაჰის ნება-სურვილთან არის დაკავშირებული: „4/48. უეჭველად, ალლაჰი არ მიუტევებს, რომ თანაზიარნი გაუჩინონ მას, და მიუტევებს ამის გარდა ყველაფერს, ინებებს ვისაც...“
ქალების ფიცთან დაკავშირებით უბადე იბნ სამითის მიერ გადმოცემული ჰადისიც იგივე შინაარსისაა. წესის „ალლაჰის ნება-სურვილი“-ს უგულებელმყოფი პიროვნება ხარიჯიტებისა და მუთაზილების შეხედულების მატარებელი უნდა იყოს. ასევე, ამ საკითხში წესი არის ის, რომ ჯოჯოხეთში შევა მხოლოდ ის, ვისთანაც შუამავლის მოპატიჟებამ მიაღწია.[7] სხვა არგუმენტებიც ამ წესის მიხედვით უნდა გავიგოთ.
4.       თუ იკითხავენ: „მისაყისა და ფითრათის მნიშვნელობა რა არის? მათში ჰუჯჯათი საერთოდ არ მოიძებნება?“, შემდეგნაირად ვუპასუხებთ:
დიახ, ორივე მათგანი ჰუჯჯათია, თუმცა არასაკმარისი. მათი არასაკმარისობა ორი მიმართულებით გამოიხატება:
ა) მათი (მისაყისა და ფითრათის) ადამიანზე შეხსენება საჭიროა, რადგან დედამიწაზე ყოფნის დროს ადამიანის მიერ მათი გახსენება შესაძლებელი არ არის. შემდეგი აიათები ამის არგუმენტია:
“16/78. და ალლაჰმა გამოგიყვანათ თქვენი დედების მუცლებიდან, როცა არაფერს უწყოდით;“
შუამავლები იმიტომ მოევლინენ, რომ დავიწყებული მისაყი ხალხს გაახსენონ.
„88/21. მაშ, შეაგონე, შენ ხომ მხოლოდ შემგონებელი ხარ!“
„2/221... და განუმარტავს ადამიანებს თავის აიათებს, ეგებ გაიხსენონ და შეისმინონ!“
„7/3... და რაოდენ მწირია თქვენი თვალთახედვა.“
„38/29. ეს უბიწო წიგნი მოვავლინეთ შენთან, რათა შეიგონონ მისი აიათები და რომ განსაჯონ ბრძენკაცთა, ჭკუასაკითხთა!“
„5/7. გაიხსენეთ ალლაჰის წყალობა თქვენდა (ისლამი) და აღთქმა მისი, რომელიც თქვენ აღგითქვათ (მისაყი). თქვენ თქვით: ‘შევისმინეთ და გმორჩილებთ!’ და გეშინოდეთ ალლაჰის. უეჭველად, ალლაჰი უწყის გულისნადებს.“
აიათებიდან ნათლად ჩანს, რომ შუამავლები მისაყის შეხსენებისთვის მოევლინენ.
ბ) ახსნა-განმარტებაა საჭირო - ანუ საჭიროა რომ ალლაჰის უფლებები ქმნილებათა მიმართ დაწვრილებით იყოს ახსნილი. ამისათვის კი შუამავლები გამოიგზავნა. აქედან გამომდინარე, შეგონება (შუამავლებითა და წიგნების საშუალებით) მისაყისა და ფითრათის შემავსებელია, რომლებიც მარტოდმარტო იყამეთუ’ლ ჰუჯჯათისთვის საკმარისი არ არის. ამის განსამარტად შეგვიძლია გადმოვცეთ იბნ-ი თაიმიიას სიტყვები: „სწორია ის, რომ ალლაჰის მიერ გაჩენილი ადამიანის ფითრათი ისლამის რელიგიაზეა. ეს ის ფითრათია, როდესაც ალლაჰმა ადამიანებს ჰკითხა: ‘არ ვარ მე თქვენი ბატონ-პატრონი?’, მათ კი უპასუხეს: ‘დიახ. შენ ჩვენი ბატონ-პატრონი ხარ.’“ ამის შემდეგ, იგი (რაჰიმაჰულლაჰ) ამბობს: „ის ფაქტი, რომ ადამიანი ამ ფითრათით იბადება, არ ნიშნავს იმას, რომ დაბადების შემდეგ მათ ფაქტობრივად ისლამის სწამთ. უზენაესმა ალლაჰმა დედების მუცლებიდან სრულიად უცოდინარი გამოგვიყვანა. აქედან გამომდინარე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისეთი ფაქტორის არარსებობის შემთხვევაში, რა დროსაც ფითრათი შეიცვლება, გულის მიერ ისლამის მიღება და მისკენ მიმართვა ხდება.“[8]
ასევე, იბნუ’ლ-ყაიიმი (რაჰიმაჰულლაჰ) ამბობს: „...იმის გამო, რომ ალლაჰის მოწყალება სრულია (ჭეშმარიტია), იგი ადამიანებს შუამავლების მოსვლის შემდეგ დასჯის. პიროვნება ისეთ ქმედებას თუ ჩაიდენს, რომელიც გასაკიცხია და სასჯელს საჭიროებს, ასეთ დროს ალლაჰს ქმნილებათა მიმართ ორი ჰუჯჯათი გააჩნია, რომელთა შესრულების შემდეგაც ადამიანს დასჯის. მათგან პირველია: ‘ადამიანის ფითრათი, რომელშიც ჩადებულია ის, რომ ალლაჰი ადამიანის გამჩენი და ბატონ-პატრონია.’ და მეორე: ‘შუამავლის გამოგზავნა, რომლის საშუალებითაც ეს საკითხი დეტალურად უნდა განიმარტოს და სრულყოფილი გახდეს.’ ამის შემდეგ ადამიანისთვის უკვე ორი მოწმეობა არსებობს: ფითრათი და შარიათი. პიროვნება ახირეთში თავისი ენით დაამტკიცებს იმას, რომ ქააფირია: 6/130…ამქვეყნიურმა ცხოვრებამ აცდუნა ისინი და დაამოწმეს თავიანთ წინააღმდეგ, რომ ურწმუნონი იყვნენ.მათ მიმართ ალლაჰის სასჯელი განხორციელდება მაშინ, როდესაც ისინი ორივე მოწმეობას (ფითრათი და შარიათი) გაივლიან და თავიანთი ენით საკუთარ ურწმუნოებას დაამოწმებენ. ამგვარი რამ კი უკიდურესად სამართლიანია.“[9]
იგივე საკითხის შესახებ იბნ-ი თაიმიია (რაჰიმაჰულლაჰ) ამბობს: „შუამავლები ფითრათისა და იმ საკითხების შესახსენებლად მოვიდნენ, რაც ადამიანებმა უწინ იცოდნენ. ასევე, მოვიდნენ იმისთვის, რომ უწინ გაგებული რამ გაამყარონ, დაეხმარონ და თავიდან ააცილონ ხალხს ის, რაც მათ არღვევს. შუამავლები ფითრათის გასამყარებლად და შესავსებად (სრულყოფისთვის) მოევლინენ და არა მათი შეცვლისთვის ან სხვა მიმართულების მიცემისთვის. რელიგიის მწვერვალი მოვლენილი შარიათით ფითრათის სრულყოფაა.“[10]
იბნუ’ლ-ყაიიმი ამბობს: „ალლაჰი შუამავლებს გზავნის იმიტომ, რომ ადამიანებს თავიანთ ფითრათში და გონებაში არსებული რამ შეახსენონ. ასევე, ასწავლონ და გააცნონ ალლაჰის უფლებები ადამიანებზე, აკრძალვები, ნებადართვები, ჯილდოები და სასჯელები.“[11]
დასკვნა: ზემოთ მოცემული ყოველივე მოწმობს იმაზე, რომ მისაყით და ფითრათით ქმნილებებს პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ. მხოლოდ ეს ორი (მისაყი და ფითრათი) ადამიანების მიმართ ჰუჯჯათი ვერ იქნება, რადგან ჰუჯჯათი მხოლოდ და მხოლოდ შუამავლების საშუალებით სრულდება.[1] იბნუ’ლ-ყაიიმ, აჰქამუ აჰლი’ზ-ზიმმა, 2/527; ასევე, იხ: იბნ თაიმიია, მეჯმუუ ფათავა, 14/296; შერხუ აყიდეთი’თ-თაჰავიი, 268; თეფსირუ იბნი ქესირ, 2/261-264.
[2] იბნუ’ლ-ყაიიმ, აჰქამუ აჰლი’ზ-ზიმმა, 2/525-526.
[3] აშ-შანქითი, ადვაუ’ლ-ბეიან, 2/336.
[4] მუთთეფექუნ ‘ალეიჰ.
[5] ფათავა ვე მაყალათ ბინ ბაზ, 3/335;
[6] მთარგმნელის შენიშვნა: შეიძლება ზოგიერთი პიროვნება აბდულაზიზ იბნ ბაზს არ აღიარებდეს და მის შეხედულებებს არ ითვალისწინებდეს. თუმცა, გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ამ საკითხის მიმართ იბნ ბაზის შეხედულება სალაფი სწავლულების შეხედულებას ემთხვევა. ასევე, ჩვენ არ ვაძლევთ საკუთარ თავებს იმის უფლებას, რომ რომელიმე მწერლის ნაწარმოებიდან ამოვგლიჯოთ ცალკეული სწავლულების, შეიხების და ა.შ. სიტყვები. ვინაიდან, ჩვენი მიზანია, რომ ცოდნის მაძიებელმა სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით მიიღოს ცოდნა და არ დაექვემდებაროს კონკრეტულ ჯამაათს ან სწავლულს. ამგვარი დამოკიდებულება მკითხველს დაეხმარება საკითხის უკეთ გაგებაში.
[7] სურა ალ-ან’ამ, 6/130; სურა აზ-ზუმარ, 39/71; სურა ფათირ, 35/37; სურა ალ-მულქ, 67/6-10.
[8] მეჯმუუ’ლ-ფათავა, 4/245-247; ასევე, იხ: იბნუ’ლ-ყაიიმ, აჰქამუ აჰლი’ზ-ზიმმა, 2/568-609.
[9] იბნუ’ლ-ყაიიმ, აჰქამუ აჰლი’ზ-ზიმმა, 2/564-565.
[10] მეჯმუუ’ლ-ფათავა, 16/348.
[11] იბნუ’ლ-ყაიიმ, არ-რუჰ, გვ: 224; ასევე, იხ: იბნუ’ლ-ყაიიმ, მიფთაჰუ დარი’ს-საადე, 2/82; თეფსირუ ქურთუბი, 7/317; ღაზზაალიი, იჰიააი ულუმიდდიინ, 1/103.

23 March 2020

ნაწილი 2.6: ჰუჯჯათი (არგუმენტი), რომელიც პიროვნებას პასუხისმგებლობას აკისრებს

პასუხი მათ, რომლებიც ამბობენ, რომ პიროვნებას პასუხისმგებლობას რაც ანიჭებს ეს მხოლოდ „ფითრათი (ადამიანის ბუნება)“ და „მისაყია (შეთანხმება/დამოწმება)“

მისაყში იგულისხმება ის, რაც უზენაესმა ალლაჰმა აიათის საშუალებით გვაცნობა:
„7/172. აკი, შენმა ღმერთმა ადამის შვილთა წელიდან მათივე შთამომავლობა გამოიყვანა და საკუთარი თავის წინააღმდეგ ამოწმებინა: „განა არა ვარ თქვენი ღმერთი მე?“ უთხრეს: „დიახ, ვაღიარეთ ჩვენ.“ უეჭველად, ჩვენ არ ვუწყოდით ამას, რომ არ ეთქვათ აღდგომის დღეს.
173. ან (რომ არ) გეთქვათ: ‘თუმცა ჩვენამდე, ჩვენმა მამებმა თანაზიარი გაუჩინეს (1) (ღმერთს) და ჩვენა ვართ მათ შემდგომი შთამომავლობა. ნუთუ იმისთვის დაგვღუპავ (2) (დაგვსჯი), რაც ჰქმნეს ცრუმორწმუნეებმა?’
174. და ასე განვმარტავთ აიათებს, ეგების უკუმოიქცნენ.“
ეს აიათები არგუმენტად მოჰყავთ მათ, რომლებიც თავჰიდის საკითხში უცოდინრობას საპატიო მიზეზად არ მიიჩნევენ. ვინაიდან, ადამიანმა ალლაჰის ბატონ-პატრონობა შემდეგნაირად დაამოწმა: „დიახ, ვაღიარეთ ჩვენ.“ ალლაჰმა ეს სიტყვები საკუთარი თავების წინააღმდეგ დაამოწმებინა, რადგან რომ არ ეთქვათ: „ჩვენამდე, ჩვენმა მამებმა თანაზიარი გაუჩინეს (1) (ღმერთს)...“
სახიხში გადმოცემულია ამ აიათის მსგავსი შინაარსის ჰადისი. ანას ბინ მალიქი გადმოგვცემს: „ალლაჰის შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: ‘ყიამეთის დღეს საჯეჰენნებო (ჯოჯოხეთის მკვიდრთაგანი) ადამიანებიდან ერთ-ერთს ჰკითხავენ: ‘დედამიწაზე არსებული ყველაფერი შენი რომ იყოს, თავის გადასარჩენად გაიღებდი მას?’ ის იტყვის: ‘დიახ.’ საპასუხოდ კი, ალლაჰი მას ეტყვის: ‘შენგან ამაზე გაცილებით ცოტა ვისურვე და სიტყვა მომეცი, რომ თანაზიარს არ გამიჩენდი. თუმცა, სახე იბრუნე და თანაზიარი გამიჩინე.’“
ეს ჰადისიც მისაყის შესახებაა. ზოგიერთმა ჯგუფმა თავჰიდის ცოდნის აუცილებლობის შესახებ ეს არგუმენტები წარადგინეს და თქვეს, რომ პიროვნება თავჰიდის დამანგრეველ ქმედებას თუ ჩაიდენს, შუამავლის მოპატიჟება მასთან მიღწეული რომც არ იყოს, მისი მდგომარეობა საპატიო მაინც არ არის.
ფითრათი კი არის ის, რაც ალლაჰმა გვაცნობა:
„30/30. მაშ, მოაქციე შენი სახე ერთმორწმუნე სარწმუნოებისკენ, ალლაჰმა ასეთი თვისება თანდააყოლა ადამიანს დაბადებიდანვე. ალლაჰის გაჩენილს შეცვლა არ უწერია. ეს არის ჭეშმარიტი რელიგია, მაგრამ ადამიანთა უმრავლესობა არ უწყიან!“
ამ აიათის თაფსირში (განმარტებაში) გადმოცემულია ჰადისი, რაც ამოწმებს იმას, რომ ყოველი ადამიანი ერთღმერთიანი იბადება. იბნუ’ლ-ყაიიმი (რაჰიმაჰულლაჰ) ამბობს: „ამ ჰადისის სიტყვებიდან ზოგიერთი სიტყვა ზოგიერთის თაფსირია. ბუხარის სახიხში იბნ შიჰაბი, აბუ სალამასგან და აბუ ჰურაირასგან გადმოგვცემს: „შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: ‘ყოველი დაბადებული ერთღმერთიანი იბადება. შემდეგ კი, დედ-მამა მას ქრისტიანად, ებრაელად ან მეჯუსად აქცევს. მსგავსი ახალად დაბადებული პირუტყვისა, რომელსაც ყველა ორგანო ადგილზე აქვს. მასში ნაკლს ხედავთ?’ ამის შემდეგ, აბუ ჰურაირა ამბობს: „ეს აიათი წაიკითხეთ: ‘ალლაჰმა ასეთი თვისება თანდააყოლა ადამიანს დაბადებიდანვე. ალლაჰის გაჩენილს შეცვლა არ უწერია. ეს არის ჭეშმარიტი რელიგია.’ მათ თქვეს: ‘და (რა გვეტყვი) პატარაობაში გარდაცვლილის შესახებ?’ შუამავალმა უპასუხა: ‘რომ ეცხოვრათ რასაც გააკეთებდნენ ალლაჰმა უკეთესად იცის.’“
ასევე, სახიხი ბუხარში გადმოცემულია ზუჰრის სიტყვები: „დაბადების შემდეგ ეგრევე გარდაცვლილი ჩვილის ჯანაზე ნამაზი შესრულდება, რადგან ის ერთღმერთიანი (ისლამის რელიგიაზე) დაიბადა. თუმცა, თუ არ დაბადებულა (იგულისხმება მუცლის მოშლა), მაშინ ნამაზი არ შესრულდება.“
აბუ მუავიეს გადმოცემაში ნათქვამია: „ამ რელიგიაზე დაიბადება და ამავე მდგომარეობაში დარჩება მანამ, სანამ ენით სხვას არ გამოხატავს.“
ისევე, როგორც ჰადისის გადმომცემმა იბნ შიჰაბმა თქვა, ყოველი ახლად დაბადებული ისლამის რელიგიაზეა. აბუ ჰურაირას მიერ ჰადისის გადმოცემის შემდეგ წაკითხული აიათიც ამაზე მიუთითებს.
იბნ აბდუ’ლ-ბერი ამბობს: „იბნ შიჰაბს მორწმუნე მონის გათავისუფლების შესახებ ჰკითხეს: ‘ჯერ კიდევ ძუძუ მაწოვარა ბავშვის გათავისუფლება დაშვებულია?’ იბნ შიჰაბმა უპასუხა: ‘დიახ, რადგან ის ფითრათით დაიბადა.’“
იბნ აბდუ’ლ-ბერმა ამ ჰადისის შესახებ ნათქვამი ზოგიერთი სწავლულის სიტყვები გადმოსცა: „სხვა სწავლულებმა სიტყვა ფითრათში ისლამი იგულისხმეს და თქვეს: ‘სალაფებში ეს ცნობილი საკითხია.“ ყურანის განმმარტებლება ერთხმიანი აზრით ფითრათში ისლამი იგულისხმეს და ამის არგუმენტად აბუ ჰურაირას ჰადისის ბოლო სიტყვები მოიყვანეს.“[1]
ასევე, იბნუ’ლ ყაიიმი ამბობს: „იმამების სიტყვებს (ის, რომ ფითრათში რელიგია იგულისხმება) კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჰადისი, რომელიც მუსლიმის სახიხშია და გადმოგვცემს იიად იბნ ჰიმარ ალ-მეჯაშიი. შუამავალი (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ალლაჰის სიტყვებს შემდეგნაირად გადმოგვცემს: „მე ყოველი მსახური (ყული) ერთღმერთიანად გავაჩინე. ეშმაკებმა კი ისინი რელიგიიდან გადააცდინა. მათთვის რაც ნებადართული გავხადე, ეშმაკმა აუკრძალა და ჩემთვის თანაზიარის დადგენა უბრძანა, რომელზეც არავითარი არგუმენტი არ მომივლენია.“ ასევე, ეს ჰადისი არგუმენტია იმისა, რომ ადამიანები ერთღმერთიანებად იბადებიან, თუმცა შემდეგ ეშმაკი მათ გზიდან აცდენს. უზენაესი ალლაჰი ბრძანებს: „ქააფირების მეგობარი (დოსტი) ტაღუთა, რომელსაც ხალხი სინათლიდან სიბნელეში გადაჰყავს.“ ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ეშმაკს ხალხი ფითრათის სინათლიდან ქუფრისა და შირქის სიბნელისკენ, შუამავლების მიერ მოტანილი ჰიდაეთიდან და ცოდნიდან უცოდინრობისა და გზასაცდენილობის სიბნელისკენ მიჰყავს.“[2][1] იბნუ’ლ-ყაიიმ, აჰქამუ აჰლი’ზ-ზიმმა, 2/534-535.
[2] იბნუ’ლ-ყაიიმ, აჰქამუ აჰლი’ზ-ზიმმა, 2/531-532.

21 March 2020

კორონა ვირუსისგან თავის დაცვა


მსოფლიოს დაემუქრა სასიკვდილო ვირუსი, სახელად კორონა, რომელიც მთელი მსფლიოს მასშტაბით გავრცელდა. ადამიანებმა არი იციან თუ რა მოიმოქმედონ, როგორ მოიქცნენ... ყველა საუბრობს იმას თუ როგორ უნდა დაიცვან თავი ამ ვირუსისგან... რათქმაუნდა რჩევათა უმეტესობა სასარგებლოცაა... თუმცა, მე ამ პატარა პოსტით შევეცდები უფრო მეტი ყურადღება სულიერ მხარეს დავუთმო. ვიმედოვნებ, რომ ამ რჩევებს ყურს დაუგდებთ და სარგებელს მიიღებთ...
სანამ საკითხის ახსნა-განმარტებას შევუდგებოდე, მანამ კარგად უნდა შეიცნოთ ის, რომ: უზენაესი ალლაჰი ქმნილებათა მიმართ საკუთარ დედებზე უფრო მოწყალეა. სწორედ ამიტომ, როგორც სხვა საკითხებში, ასევე ამ შემთხვევაშიც ქმნილებებს სწორი გზა აჩვენა, მათთვის სულიერად და ფიზიკურად განკურნების შესაძლებლობები შექმნა.
ასე, რომ მოდით ყველამ ერთად წავიკითხოთ და თავი დავიცვათ ავადმყოფობისგან.


1. ყველაფერზე წინ საჭიროა ვიწამოთ ის, რომ ყოველი უბედურება ადამიანის საკუთარი ნამოქმედარის საფუძველზე წარმოიშობა, ვინაიდან უზენაესი ალლაჰი უსამართლოდ არავის ექცევა.
"4/40. უეჭველად, ალლაჰი იოტისოდენადაც არავის დაჩაგრავს..."
"42/30. და რაც სიავეთაგან გეწიათ იმისთვისაა, რაც მოიხვეჭა თქვენმა ხელებმა და მოგიტევებთ მრავალთა."
"37/39. და არ მოგეზღვებათ, გარდა თქვენივე ჩადენილისა.
40. თვინიერ მსახურთა ალლაჰისა წრფელთა."


2. ასევე, საჭიროა რომ ვიწამოთ შემდეგი: "ალლაჰის ნების გარეშე ზიანს ან სარგებელს ვერავინ და ვერაფერი მოგვიტანს."
აბუ ჰურაირას გადმოცემის მიხედვით, შუამავალმა (სალლალლაჰუ 'ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: "ავადმყოფობა თავისით არ ვრცელდება..." (ბუხარი, : 12, 19/5740).


3. ყოველ ავადმყოფობას თავისი განკურნების საშუალება გააჩნია, რის გამოც ისინი უნდა ვეძებოთ.
ჯაბირისგან გადმოცემულია, რომ ალლაჰის შუამავალმა ბრძანა: "ყოველ ავადმყოფობას მკურნალობის საშუალება გააჩნია..." (მუსლიმ, 7/2204).


"ალლაჰმა ავადმყოფობასთან ერთად მათი მკურნალობის გზაც გააჩინა. ამიტომ იმკურნალეთ..." (თირმიზი, 3/2109).


4. ალლაჰს ხშირად უნდა ვთხოვოთ და ვევედროთ, რომ ავადმყოფობა არ დაგვემართოს.
40/60. და ბრძანა თქვენმა ღმერთმა: „შემევედრეთ და შევისმენ თქვენს ვედრებას.
2/186. და თუ შეგეკითხებიან შენ (მუჰამმედ) ჩემი მსახურნი ჩემს შესახებ, უეჭველად, მე ახლოს ვარ, შევისმენ მლოცველის ვედრებას, როცა ის შემევედრება. მაშ, შეისმინონ ჩემი და მირწმუნონ მე, ეგებ სწორი გზით წავიდნენ!
) ჯუმა დღეს შესრულებული ვედრება:


აბუ ჰურაირა (რადიალლაჰუ 'ანჰ) გადმოგვცემს: "ალლაჰის შუამავალმა ჯუმა დღის შესახებ ისაუბრა: ამ დღეს ისეთი საათი, რა დროსაც მუსლიმანი ამ დროზე დამთხვევით ალლაჰისგან რამეს თუ ისურვებს, ის აუცილებლად აუსრულდება." (იბნუ'-მუნზირ, 1716; ალ-ასვათ, მალიქ 1/108; ბუხარი, 935; მუსლიმ, 852/13)
) შუაღამისას შესრულებული ვედრება:
ალლაჰის შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: "უზენაესი ალლაჰი ღამის მესამედში დედამიწის ცამდე დაეშვება და ბრძანებს: 'მვედრებელი არ არის? რომ შევუსრულო. მსურველი არ არის? რომ მივცე. პატიების მთხოვნელი არ არის? რომ ვაპატიო.'" (ბუხარი, 1096; მუსლიმ, 758/168;
) ეზნისა და ყამეთის დროს შესრულებული ვედრება:
ალლაჰის შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: "ეზნისა და ყამეთს შორის გაკეთებული დუა უკან არ გაიბრუნება. (ამიტომ) შეევედრეთ." (თირმიზი, 3595).
ჰეი ალლაჰის მსახურო! არ დაგავიწყდეს, რომ დუა არის ისეთი რამ, რომლის ყველგან და ყოველთვის შესრულება შესაძლებელია. დუა უბედურებებს აგაცილებს და ბედნიერებას მოგიტანს. დუით გამოწვეული უამრავი ხილული თუ უხილავი წყალობა არსებობს. ასე, რომ დუა გააკეთეთ (ვედრება აღავლინეთ).

5. მნიშვნელოვანია შემდეგი: ავადმყოფობის ადგილას არ უნდა წავიდეთ, ხოლო ავადმყოფი ჩვენ თუ ვართ, მაშინ იმ ადგილიდან არ უნდა გავიდეთ. ამას ისლამი გვასწავლის.

6. მნიშვნელოვანია სისუფთავის დაცვა. როგორც ვიცით, ისლამი გვეუბნება: "სისუფთავე რწმენიდანაა." "სისუფთავე რწმენის ნახევარია." ისლამი განსაკუთრებულ ყურადღებას პირის სისუფთავეს ანიჭებს: შუამავალმა ბრძანა: "პირი სუფთა გქონდეთ..." (სუიუტი, ჯამიუ' საღირ, 2/2603; იბნი მაჯე, 1/291;).
ალლაჰის შუამავლის მიერ ნახსენები პირის სისუფთავეში ორი რამ იგულისხმება: პირველი ეს უშუალოდ ფიზიკურად პირის სისუფთავეს ეხება. ხოლო მეორე ის, რომ სიცრუე არ უნდა ვისაუბროთ, ცუდი და ბილწი სიტყვები არ უნდა გამოვიყენოთ, ცილი არ უნდა დავწამოთ, სხვის ნამუსს არ უნდა შევეხოთ და ..
აიშა (ადიალლაჰუ ‘ანჰ) ამბობს: "შუამავალი ჭამის წინ ხელებს იბანდა და ისე ჭამდა." (იბნი ჰიბბან, 2/1215; იბნი ჰუზეიმე, 1/218;).


7. მნიშვნელოვან საკითხებს შორის სწორი კვებაცა. სხვანაირად, რომ ვთქვათ ჯანმრთელად უნდა ვიკვებოთ.
შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: "...მუცლის ერთი მესამედი საჭმელს, ერთი მესამედი წყალს, ხოლო ერთი მესამედი ჰაერს უნდა ეჭიროს." (თირმიზი, 4/2486).
აბუ ჰურაირა (რადიალლაჰუ ‘ანჰ) გადმოგვცემს: "შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: ფეხზე მდგომმა წყალი არ დალიოს. ვინც დავიწყებით დალევს, ეგრევე გადმოღვაროს." (მუსლიმ, 6/2026).
აბუ საიდ ალ ჰუდრიმ თქვა, რომ ალლაჰის შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ფეხზე დგომით წყლის დალევა აკრძალა." (მუსლიმ, 6/2025).
ანასმა (რადიალლაჰუ ‘ანჰ) თქვა: „შუამავალმა ფეხზე დგომით წყლის დალევა აკრძალა.“ მას კითხეს: „და საჭმელი? ამ საკითხში ჰუქმი რა იქნება?“ მან უპასუხა: „მსგავსი რამ უფრო მძიმე დანაშაულია.“ (მუსლიმ, 6/2024; თირმიზი, ეშრიბე 11/1880; აბუ დავუდ, ეშრიბე 13/3717).
შუამავალმა ბრძანა: „წყალი ერთ დალევაზე არ დალიოთ. ორ ან სამ ნაწილად (მოსვენებით) დალიეთ. წყლის დალევის დროს ბისმილლაჰ თქვით, დასრულების დროს კი ალლაჰს მადლობა გადაუხადეთ (ალჰამდულილლაჰ).“ (თირმიზი, 13/1886).
ზემოთ მოცემული რჩევები ბევრი ადამიანისთვის უმნიშვნელოც კია, თუმცა იცოდეთ, რომ თითოეული მათგანი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ასევე, ჭამა-სმის საკითხში ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰალალის მირთმევაა.
ზოგიერთს სულ არ ადარდებს რა არის აკრძალული და ნებადართული, რაც მოუნდება ყველაფერს მიირთმევს, მიუხედავად იმისა, ის ჰალალია თუ ჰარამი. არ დაგავიწყდეთ ის, რომ კორონა ვირუსი გავრცელდა იქიდან, სადაც ჰარამი ჰალალი არავის აინტერესებს და ყველაფერს მიირთმევს. ასევე, შეგახსენებთ იმას, რომ მეთოთხმეტე საუკუნეში წარმოშობილი ავადმყოფობა „შავი ჭირი“ ჩინელებიდან გავრცელდა. 

უზენაესი ალლაჰი ყურანში ბრძანებს: „ჰეი ადამიანებო! ჭამეთ ის რაც ჰალალი და სუფთაა...“ (სურა ბაყარა, აიათი 168).


8. და ბოლოს მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ის, რომ არსებობს ყველაფრის წამალი, გარდა სიკვდილისა და ეს არის „კვლიავი“ (ჩორექ ოთუ).
ალლაჰის შუამავალმა (სალლალლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) ბრძანა: „უეჭველად კვლიავი სიკვდილის გარდა ყველაფრის მკურნალია.“ (ბუხარი, 12/5727; მუსლიმ, 7/2215).
მე მჯერა, რომ ის, ვინც ამ ჰადისს გულით დაიჯერებს და მიირთმევს მას, ალლაჰის ნებით შიფას ნახავს და ავადმყოფობისგან შორს იქნება.