28 October 2019

25-ე ნაწილი: სახელმძღვანელო ისლამის შესაცნობად

რა მდგომარეობა უკავია ქალს ისლამში?

ისლამი ქალს - გათხოვილს ან გაუთხოვარს - საკმაოდ დიდ თავისუფლებას ანიჭებს. ქალს აქვს უფლება ჰქონდეს და განკარგოს თავისი ქონება და მონაგები სხვისი მეურვეობის გარეშე (იქნება ეს მამა, ქმარი თუ სხვა ვინმე). მას აქვს უფლება იყიდოს და გაყიდოს, გასცეს მოწყალება და საჩუქრები, შეუძლია თავისი ფული სურვილისამებრ დახარჯოს. საქორწინო მზითვს ნეფე პატარძალს პირადი მოხმარებისვის გადასცემს. ქალს უძლია ოჯახის გვარი ატაროს და არ გადავიდეს ქმრის გვარზე. ისლამი ქმარს მოუწოდებს, რომ კარგად მოექცეს ცოლს, რადგანაც ღვთის შუამავალმა მუჰამედმა (სალამი და მშვიდობა მას) თქვა: თქვენ შორის საუკეთესო ის არის, ვინც საუკეესოდ ექცევა თავის ცოლს.[1]
დედებს ისლამში უდიდეს პატივს ცემენ. ისლამი ხალხს მოუწოდებს, რომ დედებს უდიდესი სითბოთი მოექცნენ. ერთხელ ერთი კაცი მივიდა ღვთის შუამავალ მუჰამედთან (სალამი და მშვიდობა მას) და ჰკითხა: “ო, ღვთის მოციქულო! ვინ იმსახურებს ყველაზე მეტად ჩემი მხრიდან კარგ მოპყრობას?” მუჰამედმა (სალამი და მშვიდობა მას) უთხრა: დედაშენი. კაცმა ჰკითხა: “და კიდევ?” მუჰამედმა (სალამი და მშვიდობა მას) უთხრა: დედაშენი.“ კაცმა კიდევ ჰკითხა: “და კიდევ?” მუჰამედმა (სალამი და მშვიდობა მას) უთხრა: და კიდევ დედაშენი. კაცმა ისევ ჰკითხა: “და კიდევ?” მუჰამედმა (სალამი და მშვიდობა მას) უთხრა: და კიდევ მამაშენი.“[2] (მუსლიმან ქალებზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ ვებ-გვერდს www.islam-guide. com/women).

ოჯახი ისლამში

ოჯახი, რომელიც საზოგადოების ძირითადი შემადგენელი ნაწილია, დაშლის პროცესშია. ისლამური ოჯახის სისტემას ქმრის, ცოლის, ბავშვებისა და ნათესავების უფლებები სრულ წონასწორობაში მოჰყავს. არაეგოისტური ქცევა, გულუხვობა და სიყვარულია კარგად ორგანიზებული ოჯახური სისტემის საძირკველი. მყარ ოჯახში არსებული სიმშვიდე და დაცულობის შეგრძნება ძალზე დასაფასებელია. სწორედ ეს უზრუნველყოფს მისი წევრების სულიერად ზრდას. ჰარმონიული სოციალური წესრიგი მყარი ოჯახების არსებობისა და შვილების სათანადოდ დაფასების შედეგად იქმნება.

როგორ ექცევიან მუსულმანები ასაკოვან ხალხს

ისლამურ სამყაროში იშვიათად თუ შეხვდებით ე.წ. “მოხუცთა თავშესაფრებს”. მშობლის სიცოცხლეში ყველაზე რთულ პერიოდში, მისი მოვლა უდიდეს პატივად და წყალობად მიიჩნევა და ეს სულიერი ზრდის საშუალებას იძლევა. ისლამურ სამყაროში მხოლოდ მშობლებისთვის ლოცვა არ კმარა, მათ უდიდესი თანაგრძნობით უნდა მოვექცეთ და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ჩვენ უსუსური ბავშვები ვიყავით, ისინი თავიანთ თავს ჩვენ გვამჯობინებდნენ. დედებს კი განსაკუთრებით დიდ პატივს სცემენ, როდესაც მშობლები მოხუცდებიან, მათ მოწყალედ, სიკეთით და დიდი სითბოთი ექცევიან.
ისლამში ლოცვის შემდეგ, მთავარი მშობლების მოვლაა, ეს მათ დაიმსახურეს. უღირს საქციელად ივლება, როდესაც მოხუცი ადამიანი უნებურად ჭირვეული ხდება და ამის გამო ვინმე ღიზიანდება.
ღმერთმა თქვა: „17./23. და დაგიდგინა შენმა ღმერთმა, რომ არ ეთაყვანოთ არავის, გარდა მისი და კეთილად მოექცეთ მშობლებს. თუ მშობელთაგან ერთ-ერთი ან ორივე მიაღწევს სიბერემდე, არ უთხრა: „უჰ!“ და არ გაუწყრე მათ და ლამაზი სიტყვა უთხარი!
24. და ისინი მფარველობის ქვეშ აიყვანე ლმობიერებითა და თავმდაბლობით და თქვი: ღმერთო ჩემო! პატარაობისას როგორც გამზარდეს, ისე შეიწყალე ესენი!“ (ყურანი, მე-17 სურა; 23-24 მუხლები).[1] იხილეთ: იბნ მაჯაჰში, #1978 და ალ-თირმიზში, #3895.
[2] იხილეთ: სახიხ მუსლიმში #2548 და სახიხ ალ-ბუხარში, #5971.