28 October 2019

23-ე ნაწილი: სახელმძღვანელო ისლამის შესაცნობად

რას ამბობს ისლამი ტერორიზმზე?

ისლამი შემწყნარებელი რელიგიაა, რომელიც ტერორიზმს კრძალავს. ღმერთმა თქვა ყურანში: “60/8. არ გიკრძალავს თქვენ ალლაჰი იმათ მიმართ, რომელნიც არ შეგბრძოლებიან რწმენის თაობაზე და არ გაუძევებიხართ საკუთარი სახლებიდან, რომ უქმნათ სიკეთე და მოეპყროთ სამართლიანად. უეჭველად, ალლაჰს უყვარს სამართლიანები.” (ყურანი, მე-60 სურა; მე-8 მუხლი).
ღვთის შუამავალი მუჰამედი (სალამი და მშვიდობა მას) ჯარისკაცებს ქალებისა და ბავშვების დახოცვას უკრძალავდა[1] და ეუბნებოდა: ნუ ჩაიდენთ ღალატს, ნუ გადააბიჯებთ ზღვარს და ნუ მოკლავთ ახალშობილს.
იგი აგრეთვე ამბობდა: ის, ვინც ისეთ ადამიანს მოკლავს, რომელსაც მუსლიმებისთვის ცუდი არაფერი დაუშავებია, ვერ შეიგრძნობს სამოთხის ნელსურნელებას, რომელიც 40 წლის დროის მონაკვეთშიც კი იგრძნობა.[2]
აგრეთვე, ღვთის შუამავალმა მუჰამედმა (სალამი და მშვიდობა მას) აკრძალა სიკვდილით დასჯა კოცონზე დაწვით.[3] მან მკვლელობა მეორე უმძიმეს ცოდვად დაასახელა[4] და ხალხი გააფრთხილა, რომ განკითხვის დღეს პირველ რიგში პასუხი იმათ მოეთხოვებათ, ვისაც ხელები სისხლში ექნება გასვრილი[5].[6]
მან აგრეთვე თქვა, რომ ერთმა კაცმა მოწყურებულ ძაღლს წყალი დაალევინა და ამის გამო ღმერთმა მას ყველა ჩადენილი ცოდვა აპატია. მუჰამედს (სალამი და მშვიდობა მას) ჰკითხეს: ”ცხოველებისთვის გაწეული სიკეთისათვის დაგვაჯილდოვებენ?” მან უპასუხა: სიკეთე ყოველთვის ჯილდოვდება, გინდ ცხოველის მიმართ გამოგიჩენია, გინდა ადამიანისა.[7] ცხოველის საკვებად გამოყენების მიზნით მოკვლისას, მუსლიმანები უნდა შეეცადონ, რაც შეიძლება ნაკლები ტანჯვა მიაყენონ მათ. ღვთის შუამავალმა მუჰამედმა (სალამი და მშვიდობა მას) თქვა: ცხოველის დაკვლისას დიდი მოქნილობა გამოიჩინე. ადამიანმა დანა კარგად უნდა გალესოს, რათა ცხოველს ტანჯვა ააცილოს.[8]
ზემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან და სხვა ისლამური ტექსტებიდან ნათლად ჩანს, რომ დაუცველი მოქალაქეების მიმართ განხორციელებული ტერორისტული აქტები, შენობებისა და კერძო საკუთრების მასობრივი განადგურება, უდანაშაულო კაცებისთვის, ქალებისთვის და ბავშვებისთვის ზიანის მიყენება სასტიკად არის აკრძალული ისლამის მიერ. მუსლიმანები მშვიდი, მოწყალე, შემწყნარებლური რელიგიის მიმდევრები არიან და მუსლიმანობასთან საერთოდ არაფერ შუაშია ის ძალადობის აქტები, რომლებსაც მათ ხშირ შემთხვევაში მიაწერენ. თუ მუსლიმანი ტერორიზმის აქტს განახორციელებს, იგი ისლამის კანონებითაც დამნაშავე იქნება.[1] იხილეთ: სახიხ მუსლიმში, #1731, და ალ-თირმიზში, #1408.
[2] იხილეთ: სახიხ ალ-ბუხარში, #3166 და იბნ მაჯაში, #2686.
[3] იხილეთ: აბუ-დავუდში, #2675.
[4] იხილეთ: სახიხ ალ-ბუხარში, #6871 და სახიხ მუსლიმში, #88.
[5] ნაგულისხმებია კვლა და დაშავება.
[6] იხილეთ: სახიხ მუსლიმში, #1678, და სახიხ ალ-ბუხარში, #6533.
[7] მოთხრობილია სახიხ მუსლიმში, #2244, და სახიხ ალ-ბუხარში, #2466.
[8] იხილეთ: სახიხ მუსლიმში, #1744, და სახიხ ალ-ბუხარში, #3015.