20 May 2018

რამაზნის შეტყობინება

 
იდი მეი (წყალ) და ჯი ჩვ ინ. შამავა (სლაჰუ ‘ლეიჰი ვა სალლამ) რამის თვრექი (წყაობიანი, მოსალიან) ე უ: „ ვე .“[1]არც, რამაზისვე წყალობიანია, რაან ალლჰი (სუბუ ვა თე’ალა) ბრძანებს, რომ რამაზის თვეში „ ეთ კა იკა.ლაჰს ჩვნთვის იკთე სურს და ეს ვეც ამის ეზი. რამაზნის ვე მსავსია ხმლისა, რომელსაც ორივე ირი მჭრელი (ბასი) აქვს. ვიც ამ თვისას გაიგებს, მიგან სარებელს მიის, ხო ვი უგულისყუოდ ჩაას, საკუთარი ქმედების ასუხისმგებელი (შესაბამისად დაისჯეა).
 ალ ამალ (სალ ალლმ) ერ ინ. სემ . (ლალ ალ ვა ამ)პასუხა: ჯიილ (‘) მო : ს, ხებს ს, მიწ ეთრ, ამ ვთ. მა ცოს მიტევებისთვის (სა) ს, თრ, ამ. დე-ამ ნ მგა ომ ერ წრ მოხე ევ, ირი ეთ, ამ .[2]
აბუ ჰურაირა (რიალლჰუ ‘აჰ) შამავის (სალალაჰუალეიჰი ვა სა) სიტყას გადოგვცემს: „ს, თვ თა თ მარხვაში გრეს, ოდ ა.“[3]
აგავიწყეთ ის, რომ ეშმკიამიანის . ყველს აკთებს იმისვი, რომ ასეი ბეექთიან თვისან არებელი ვერთ. ამ თვისხლებე უფ აქტიური იქნება იმისვი, რომ არასწრი გადაყვეტილება მივაღები. რამანის თვში მისი ძალა სუსტა, ში ლა ძა შეკვეცა. რამაზის თვისოსვლმდე ამიანს ყველანაირ ვასასას (შეძახილს) მისმს და გულში უამრავ ეს გაუჩეს. ჩვნი ვა მისან და მი სიავისან ლლაჰს შევკედლოთ. ჩვენიურვირის ის, ომ ააჰ მოგვეს საშულებ, რათა მოვეროთ ამ თვ მისან სარბელი მივიოთ.
რამაზის თვში არვას ისე თუ შეასულბთ, ოგორც აჰს ურ, აშინ ესხვა თქვენთვის ყალ, მასავლეელი და სასარგელო . წინააღმდეგ შემთხვევაში ლო ოლდ მშიე დარჩეით, სარგებელს ვ ხავთ. ბუ ჰურაირა (რადილლაჰუ ანჰ) ალაჰის შუმავლან (აჰუეიი ვა სალლამ) გადოგვემს: „ა ბრ: ‘მ არ, ად ელ (ედ)სი (საა). ვა ჩე ს საგ დი, ამა- - ილს მსაპო . ვა არ. ვი ქნ ვაქვა, ხ . ნმ ულ უდ იტ რთ ჩხ ს, თხ, მ მ. ვთ, ლლასთ ულ ი მ უფ ერ.არვას თანრი სასიხარუ რამ ახლვს: იფარია (მარხვის შეწყვეტისა) და ალაჰის ნაშე (მარხულის ფორაშ) არსდგომის დრ.
ვა ჰადისში შუამავა (სალალლჰუ ‘ალეიი ვა სალამ) ბანებ: ათს, ალლ ადამ სჭრდა.[4]
აბუ უბა (რადიჰუ ანჰ) შამავლიან (სალლლაჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლამ) გადოგვცემს: „ვა ან მა, ან ხს.[5]
მარვით ოპოებული სარგეელ:
1) ალლაჰის ინშე ვაოვიხით,
2) მალს მოვიგებთ,
3) საკუთარ თავთან ბრძს და გაჭირულბის მგოარეობას ვაცნბიეებთ.
ეს ისეთი მელია (ქმედება), რომ ანგელოზებაც კი, რ იციან მის ნაცვლოდამენი მალი აწე. ალლა ნა: „მვა ცვლო .“ირებულიმელის სანცვლდ, უაეალაჰი მარვის ნაცვლოს მორწმუნეს ვითონ მისემს.
შიმშილი და წყურდამინსენემ ნი’მე (ლაჰის ყალობებს), რაც მას უბო. ადამიანს საშალება ქვს კიდევ ერხელ დაეს თუ ვინრის ისი აებ. სევე, მარვა ადამიანავლს იმ დამიაის მდგომარეობას, რობიც შიმშილითა და ყურვილით თენე ღე-ღამე. მარვა ადამიანავლის თუოგორ უდა დაიმშვიოს ავი რულ სიტუაციეშიც კი, „ !. შიედამია უხასთო და გაბაზებული, მარული ამინი კი, არა. მარხვა დამინი სის (საკუთრი თავის) წინაამდეგ ბროლ, გაბაზების დროს შემდეგი სტყვებს „ გახენე. ჰადისან ვხვდეით, რადეითი მარვა და რყოფითი მარხვა ენის საშუალით გაისაღვ: ‘ტყუ, ‘ც სივა ’, ხმა ა ა.შ.
ეს ორ (ენა) მიზეზია სამოთხეში ოხვედის სევე ჯოჯხეში მოხდრს. ადამიას ენის საშუალით შეუ განადიოს ლლაჰ, სეე ენის აშუით შეუძია ქვას ისეი რამ, აც ჯჯოხეში მოხვდრის მიზეზი გა. აქან გამომარე მარხვა ენს მვრთელი.
 2/185. ამ თვე, მელშ მო ალსთ მა შმ ის. ინ ილო თვე, მას. ვრბა, მდე სვა ბშ. ლა ბა რა რუ აოობ ალლ ათის, . ეგებ ად !
როგორც ვიით ყურის კითვა იდი დლ, მაგრამ რამაზნის თვში ყურანის კითვა კი, უფ იდი ადლი, ვირე დანარჩენ თვში ნაკით ყურნის მადლ. რამაზნის თვე შანსია იმისვი, რომ ალაის იტვა (ყურანი) უკეთავიგოთ. დავკარავთ და უ გავუშვეთ ამ შასს ხელი!
რამაზნის თვში მოგებული ჯიდო დანარჩენ თვში მოპოვბულ ჯიდოზე უფრო ია. ალაჰის შუმავალი (სლლალაჰუალეიი ვა საამ) როგორც მეში ასეახურებაში დამიათა რის ყვზე გულუხვი იყ. ის (სალალაჰუ ალეიი ვა სალლამ) და ჯიბრიი რამაზის თვში ყურაის ათეით ერმაეთს ეაუბებო.
შუმავალი (სალლალჰუ ‘ალეიჰი ვა სალლმ) სიკეის კში აქტიური და როგორც საკუთარი თავისვი, სეარშმო მყოთათვისაც სასარბლო პიროვნე იყ.
ესლაჰისვის ვნი თვა, რაც იმას ნიშვს, რომ ვე ღვთისმახურბაში და ყურაის კითვაში უნა გავატროთ. მასთან რთად, ვისლო სამეებან უპირვლეი სამე (აელ) მოანიება. რზნის თვე შემყნრებობისა და მორწმუნეეისთვის ცელიგან გადარჩენის თვ. მასიმალრად უ ვეადოთ, რომ ვე ნანიეასა და ახურებაში გავიყვანოთ. უდა ვეცაოთ, რომ ეში ჩვნიმელის (სამეების) სანცვლდ ალლჰის ყალბა ჰიაე(ორი, ჭეშმარიტი ) მოვიპოვო.
ჯიბრილმა (‘ალეიალამ) დაყელა და შუმავამა (სალალლაჰ‘ალეიჰი ვა სალა) ‘ინ’ თქვა ისეთ ხალხზე, სწრება და ისეთ მე გაკეთებს, რომლითაც ალჰის ყალობას მოიპოვებს. ესტი კიდევ ეთხელ ხაზს უსვამს ამის თვში შერულბუახურებბის ღირებულებაზე.
მიუხეავად იმისა, ომ შუმავა(აჰუალეიი ვა სალლამ) წარსული და მოავა ცოდვები ნაატიე ჰქო, ის მაიდღეში ასჯ მონანიებას ბდ. ყლი ნმაზ როს ალლაჰისან შემწყნრეობა ითხოვ. შუმავალი მისი მდგომარებს მიუხეავად თუ სე ცეო, მაშინ ჩვენზეა შეიბა რომ ითქვას?!
ესე ვების თვ. როგორც ჩვნთვის ასე მუსლიმებისს დუის (ვრების) გკეა აუციებელი პირობა. ისლმის უმას (თემი, საზოე) ჩვენი დუა-ვედრბა დეა. მუსლისოლის ყველა კუთხეში, სხვაასხვა რელიგიის წრმოადენს მხრიდისკიმინცია დამირებას გაიც. მუსლიის აჩრას ყველანაირი ხერხით ცობე. ელი სუნნ ისთივე უცო მდომარეობას აუბრუ, როგორავჰიდის (ერმეთიანობის) მოსვლის (გამოცადები) ოს იყ. მდგმარეობიან ოლა მოლალაჰის ნებითა და მასზე ვედრების შესრულეით თუ გამოვათ.
რამაზის თვეახების თვე. ისლმის ისორიაშ, ში მოპოვებული მარჯვების რიცვი ნარჩენ თვეებში ოპოვბულ გამარჯვბებზე მეტს ავს. აში, როცა წყაობის კარეი გახსნი, მით ყვმ ეთად ღმ-ღამოით ალჰს -ვედრება ვუკთოთ.
ბე მუსლი დრო შმაკისგან შთაგოული სიტყის (მეღეს რა შმილი, რო...) მეშეობით, სიზ და შიშყუი-უბრალოდ გაყავს. ყოვლ მუსლიმს შეუძლა ისლმის აღორძიებსთვის აღაცს გკეთე და ეს რაღაც დუ-ვერე. მუსლიმევის გულწრფელი დუის-დრბის გაკთე, მსლიმების მიმართ ზე დიი სამახუის გაწეას ნიშნვს.
ესე მიზეზია იმის, რომ უკეთ გავიგოთ მშიეი ადამიაების მდგომარეობ, სეავგოთ და შეაფასოთ ალლაჰისყალო, რომელიც ჩვნ გვიბოძ. ყოველივე ლლაჰზე მახურბასა ა თაყვაისცეას უციელს დის. ოა დავფიქრეთ, უ რადენ გვიყვარს ეს ქვეყ და მ ქვეყნის სიმ, ომელიც ალლაჰის ინშე გოის დღეს სარებელს ვრ მოგვტას.
ში უცილებელი ნამაზების გარილე (ებაყოფლ) ნამაიც უდა შეასრულთ. ალაჰი ყურანში ძანებს:
73/1.ეი , ოს !
2. ავ ვა, რე,
3. გა ტა,
4. თხ,ბლ ().
5. ვე, ავ იტ (1) (),
6. ვე, ამდგ (,რამ) უფ მე ფრ .
7. ვე, რთ.
8. სახე ერ ალმეაწ სკენ ელსგ რს.
 32/15. იაოლო , ულენ სთ გაიდენ ან -იდ ზდან!
16. წო რდია ია ერთ რებ რწ ბი, რა რჩო ძეთ, იღენ ნ!
ლაჰის შუმავამა (სალლაჰულეიჰი ვაამ) ბრძან:, ნი ს რ ოლინ ულ,არ დვ .“[6]
ვის ყუილ-უბლოდ, სიმსმენ ტელეიზორ ყურებით გატარეა, მარც და რადენ იდი ვილი და დანრგია მუსლიმი თემთვის.


[1] ნესაი.
[2] საჰიჰია, გადმოცემულია ანასისგან (რადიალლაჰუანჰ).
[3] საჰიჰი.
[4] ბუჰარი.
[5] იმამ აჰმედი.
[6] მუთთეფექუნ ‘ალეიჰ: ჰადისს გადმოგვცემს ბუხარი და მუსლიმი.